pic
pic

"Bizə pənah gətirənlərə pənah, nur istəyənlərə nur, (günahdan) qorunmaq istəyənlərə toxunulmamazlıq yalnız bizik. Hər kəs bizi sevərsə bizmlə ən uca dərəcədə olar. Hər kəs də bizim yoldan yayınarsa yolu cəhənnəmə sarıdır"

MÖVZUNUN DAVAMI

Həzrət Ayətullah Şeyx Muhəmməd Cavad Fazil Lənkərani (Allah bərəkətli ömrünü uzun etsin) cənablarının "Namazın əsrarı və qaydaları" mövzusunda buyurduğu dəyərli çıxışlarından

MÖVZUNUN DAVAMI

Həzrət Ayətullah Şeyx Muhəmməd Cavad Fazil Lənkərani (Allah bərəkətli ömrünü uzun etsin) cənablarının "Namazın əsrarı və qaydaları" mövzusunda buyurduğu dəyərli çıxışlarından

MÖVZUNUN DAVAMI

Həzrət Ayətullah Şeyx Muhəmməd Cavad Fazil Lənkərani (Allah bərəkətli ömrünü uzun etsin) cənablarının "Namazın əsrarı və qaydaları" mövzusunda buyurduğu dəyərli çıxışlarından

MÖVZUNUN DAVAMI

Xəbərdar olun ki, Cənnətin 8 qapısı vardır, onun 3 qapısı Qum şəhərindəndir! Övladlarımdan Fatimə Musa [İmam Kazim (əleyhissəlam)] qızı adlı bir xanım orada dəfn ediləcək. O Xanımın şəfaəti ilə bütün şiələrimiz Cənnətə daxil olacaqlar”

MÖVZUNUN DAVAMI

Hicri-qəməri 1439-cu il rəbius-sani ayının 10-u və miladi 2017 ci il dekabrın 29-u Əhli-beytin cəlalətli və kəramətli xanımı imam Musa ibn Cəfər əleyhiməssəlamın sevimli qızı və imam Əli ibn Musa Rza əleyhiməssəlamın əziz bacısı həzrət Fatimei-Məsumə əleyhasə...

MÖVZUNUN DAVAMI

Dərslərin məcmusu

ƏSƏRLƏR

  •    NUR SIRASI
    NUR SIRASI
  • HƏZRƏT ƏLİNİN (Ə) MALİK ƏŞTƏRƏ MƏKTUBUNUN ŞƏRHİ
    HƏZRƏT ƏLİNİN (Ə) MALİK ƏŞTƏRƏ MƏKTUBUNUN ŞƏRHİ