برچسب "وضو" - پرسش و پاسخ - پایگاه اطلاع رسانی آیت الله شیخ محمدجواد فاضل لنکرانی
pic
pic
وضوي جبيره براي زخمي که خونريزي دارد
در تاریخ ۳۱ مرداد ۱۳۹۷ & ساعت ۰۰:۳۸

اگر يكي از اعضاي وضو زخمي شود و بعد از مدتي خونريزي آن قطع شود، ولي طوري باشد كه اگر پارچه يا دستمال سفيدي روي آن بگذاري قرمز شود، آيا بايد وضوي جبيره گرفت يا نه؟
در وضوي جبيره آيا مي‌‌توان روي زخم را به جاي پارچه، مقداري نوار چسب زد كه آب به زخم نرسد و سپس وضو گرفت؟

در صورتي که به هيچ وجه خون بند نمي‌‌آيد بايد وضوي جبيره‌‌اي انجام داد.
بلي، چنانچه ممکن باشد مي‌‌توان با آب کر، مثل آب لوله کشي وضو گرفت، به اين صورت که موقع شستن اعضاء، در اثر آب کر خونابه بند مي‌‌آيد و لکن بعداً همانطور ادامه پيدا مي‌‌کند که در اين صورت بايد وضوي عادي و بدون جبيره انجام داد و نوارچسپ فائده ندارد و بايد پارچه پاکي روي زخم قرار داد و با رطوبت دست و آب وضو، آن را مسح کند و نوار چسب زدن و شستن کفايت نمي‌‌کند.

۳۰۷ بازدید

وضو گرفتن در يک مسجد و نماز خواندن در مسجد ديگر
در تاریخ ۳۱ مرداد ۱۳۹۷ & ساعت ۰۰:۳۸

آيا انسان مي‌‌تواند در يک مسجد وضو بگيرد و در مسجد ديگر نماز بخواند؟

اگر وقف خاص نباشد و يا اينکه با آن وضو در همان مسجد نماز بخواند اشکالي ندارد.
البته با وضعيتي که الان مساجد دارند و از آب لوله کشي استفاده مي‌‌کنند و کساني که پول آب را مي پردازند معمولا شرطي نمي‌‌کنند مانعي ندارد.

۳۱۷ بازدید

بالا گذاشتن پاي بانوان موقع مسح
در تاریخ ۳۱ مرداد ۱۳۹۷ & ساعت ۰۰:۳۸

آيا خانمها هنگام مسح پا مي‌‌توانند پاي خود را در جاي بالايي قراردهند يا حتما بايد روي زمين باشد؟

اشکالي ندارد که جاي بلندي بگذارند ومسح بکشند و در اين مسأله فرقي بين خانم‌‌ها و آقايان نيست.

۲۶۴ بازدید

مخلوط شدن آب شير با آب وضو
در تاریخ ۳۱ مرداد ۱۳۹۷ & ساعت ۰۰:۳۸

اگر بعد از پايان شستن دست چپ، در صورت بستن شير آب، به دليل مخلوط شدن آب وضو به آب خارج، آيا وضو باطل مي‌‌شود يا خير و اگر در اين کار دچار تخلف شويم، حکم نمازهاي پيشين چگونه خواهد بود؟ در ضمن شما چه راهي را براي جلوگيري از اسراف آب ارائه مي‌‌دهيد؟

اگر آب وضو بر رطوبت شير آب غلبه داشته باشد، وضو اشكال پيدا نمي‌‌كند و نمازهائي كه خوانده‌‌ايد صحيح است.
براي اينکه مشکلي پيش نيايد، ابتدا شير را ببنديد و سپس بقيه شستن و دست كشيدن دست چپ را ادامه دهيد تا وضوي شما مشكلي پيدا نكند.

۳۳۲ بازدید

رنگ مانع غسل
در تاریخ ۳۱ مرداد ۱۳۹۷ & ساعت ۰۰:۳۸

اگر چهار يا پنج تار موي سر، آغشته به رنگ روغني باشد و خشک شده باشد، آيا براي غسل مشکل ايجاد مي‌‌کند يا خير؟

در صورتي که مانع رسيدن آب به مو باشد، غسل صحيح نيست و بايد قبل از غسل، رنگ پاک شود.

۳۵۳ بازدید