pic
pic
اذان و اقامه در نماز قضا
در تاریخ ۲۸ دی ۱۳۹۷ & ساعت ۱۵:۲۱

آيا نماز قضا نيز اذان و اقامه دارد؟

بلي، اذان و اقامه هم در نمازهاي اداء و هم در نمازهاي قضاء يوميه مستحب است.

۵۱۸ بازدید

شروع نماز با تمام شدن اذان
در تاریخ ۲۸ دی ۱۳۹۷ & ساعت ۱۵:۲۱

آيا براي شروع نماز بايد صبر كنيم تا كاملاً اذان تمام شود يا خير؟

چنانچه يقين داريد وقت داخل شده، صبر کردن لازم نيست.

۳۶۵ بازدید