pic
pic
سوال از علت عادل نبودن امام جماعت
در تاریخ ۲۸ دی ۱۳۹۷ & ساعت ۱۵:۵۶

آيا مي‌‌توان براي پي بردن به عدالت کسي(روحاني) با افرادي مشورت کرد و يا دليل عدم عدالت او را جويا شد؟ (آيا اين موارد غيبت محسوب مي‌‌شود؟)

بلي، براي احراز عدالت مي‌‌توان تحقيق کرد و حسن ظاهر هم کافي است و تحقيق، غيبت محسوب نمي‌‌شود. لکن جويا شدن از دليل عدم عدالت، وجهي ندارد، زيرا چيزي که لازم است در مورد امام جماعت تحقيق شود، عدالت است، نه تفحص در علت عدم عدالت.

۴۸۶ بازدید