برچسب "فطریه" - پرسش و پاسخ - پایگاه اطلاع رسانی آیت الله شیخ محمدجواد فاضل لنکرانی
pic
pic
کنار گذاشتن زکات فطریه و پرداخت آن در زمان بعد
در تاریخ ۳۱ مرداد ۱۳۹۷ & ساعت ۰۰:۳۹

آيا ميتوان مبلغ فطريّه را که امسال کنار گذاشته ام تا زماني که به ايران مسافرت نمايم، نگهداشته و در ايران پرداخت نمايم؟

بله، در صورتي كه دسترسي به فقير نداريد مي‌‌توانيد نگهداريد و به ايران بياوريد.

۸۵۷ بازدید

پرداخت زکات فطریه از خوراک غالب
در تاریخ ۳۱ مرداد ۱۳۹۷ & ساعت ۰۰:۳۹

آيا در دادن زكات فطريه بايد به خوراك غالب توجه كرد يا از هر يک از برنج يا گندم يا جو مي‌‌توان حساب کرد؟

مي‌‌توانيد هر کدام را بخواهيد بدهيد.

۶۷۰ بازدید

مصرف فطریه برای آبادی مدرسه
در تاریخ ۳۱ مرداد ۱۳۹۷ & ساعت ۰۰:۳۹

آيا مصرف فطريه براي امور آبادي مدرسه‌‌ها بطور مستقيم توسط مدير مدارس جايز است يا اشكالي دارد؟


مانعي ندارد، هرچند بهتر است فطره را به فقراء بدهيد

۴۹۰ بازدید

مصرف کفاره و فطریه برای ساخت و مخارج حسینیه
در تاریخ ۳۱ مرداد ۱۳۹۷ & ساعت ۰۰:۳۹

آيا فطريه و کفاره را مي‌‌توان براي ساختن و مخارج حسينيه مصرف کرد؟

كفاره بايد در مخارج فقراء صرف شود، ولي زكات فطره را مي‌‌توانيد در مسجد يا حسينيه مصرف كنيد، لكن مصرف آن در مورد فقراء أرجحيت دارد.

۶۰۵ بازدید

پرداخت فطریه برای جنین
در تاریخ ۳۱ مرداد ۱۳۹۷ & ساعت ۰۰:۳۹

آيا براي جنيني كه در شكم مادر است بايد در روز عيد فطر فطريه پرداخت كرد؟

مستحب است بپردازند.

۴۸۳ بازدید