pic
pic
استبراء
در تاریخ ۲۹ مهر ۱۳۹۷ & ساعت ۲۲:۵۹

در استبرای از مني، چند قطره بايد ادرار کنيم تا پاک شويم و غسل کنيم؟

به مقداری که مجرا از منی پاک شود.

۵۹۱ بازدید