بخش عام و خاص - دروس - پایگاه اطلاع رسانی آیت الله شیخ محمدجواد فاضل لنکرانی
pic
pic

عام و خاص - جلسه 53

اشکال مرحوم نائینی بر آخوند و تقریر کلام مرحوم نائینی

دیدن درس...
۳,۳۷۸ بازدید

عام و خاص - جلسه 52

بیان مرحوم اصفهانی در تفسیر کلام آخوند، اشکالات کلام آخوند وجواب نائینی و خوئی برای حل اشکال

دیدن درس...
۲,۸۰۶ بازدید

عام و خاص - جلسه 51

اشکالات صورت سوم و جواب مرحوم شیخ و مقصود مرحوم آخوند و شیخ از حکم واقعی و ظاهری

دیدن درس...
۲,۴۲۲ بازدید

عام و خاص - جلسه 50

دوران خاص بین نسخ و تخصیص و صور رابعه

دیدن درس...
۳,۸۷۷ بازدید